gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież ochrzczona, która przystąpiła do I Komunii Świętej, uczęszczająca na lekcje religii, wcześniej przygotowana poprzez pełne uczestnictwo w życiu Kościoła.

Przygotowania odbywają się w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum poprzez:

Dorośli, którym nie udało się przystąpić do sakramentu bierzmowania w trakcie nauki szkolnej, mogą to uczynić w dodatkowych terminach w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po odpowiednim przygotowaniu. W naszym dekanacie przygotowania odbywają się w parafii Ducha Świętego w Kędzierzynie-Koźlu (osiedle Piasty). Szczegółowe informacje w biurze parafialnym w/w parafii pod nr tel. 77 483 73 50

 

Bieżące wiadomości na temat przygotowań są podawane na naszej stronie w dziale Przygotowanie do Bierzmowania