gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Intencje Mszalne

18 - 25.03.2018

18.03.2018

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

GODZINKI O NMP

7.00

Za + Franciszka Węglarz – msza gregoriańska

8.30

Za + Otto Klat w 5 rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

8.30

Z okazji imienin i urodzin Józefa Kraczkowskiego, z podziękowaniem Panu Bogu za dotychczas otrzymane dary, z prośbą o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże w rodzinie

10.00

Za + Józefa Gałuszyńskiego, ++ rodziców z obu stron, ++ w czyśćcu cierpiących

10.00

Za + Jana Migdał, ++ rodziców z obu stron, ++ brata i bratową

11.30

W intencji Stefanii Woś w 97 rocznicę urodzin, dziękując za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo dla niej i całej rodziny

13.00

W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych

16.00

Za + Ryszarda Morelowskiego w 8 rocznicę śmierci, ++ braci, ++ z rodziny z obu stron

17.00

GORZKIE ŻALE

18.00

Za + Helenę Karnowską-Pruszanowską, jej + synów Jerzego i Janusza

20.00

Za ++ Brygidę i Bolesława Lasoń, wszystkich ++ z pokrewieństwa


19.03.2018

PONIEDZIAŁEK - Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP

6.30

RÓŻANIEC

7.00

W intencji parafian

7.00

Za + Franciszka Węglarz – msza gregoriańska

8.00

W intencji IV Róży Żywego Różańca pod patronatem św. Józefa, dziękując Bogu za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących i ich rodzin oraz spokój wieczny dla zmarłych z tej Róży

8.00

W intencji Józefy i Zdzisława Głabuś, Kazimierza i Krystyny Różańskich, Zygmunta i Marii Serwaczak, Elżbiety i Jerzego Podgrodzkich oraz ich dzieci, wnuków i prawnuków w podziękowaniu za odebrane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo, zdrowie i opiekę na kolejne lata

17.15

RÓŻANIEC RÓŻA IX

18.00

Za + Józefa Pikor z okazji jego imienin

18.00

Za + Józefę Grzeszczuk oraz jej + męża Mariana, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo

18.00

W intencji Marii Ryczek z okazji 93 rocznicy urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże


20.03.2018

WTOREK - Dzień powszedni

6.30

RÓŻANIEC

7.00

Za + Franciszka Węglarz – msza gregoriańska

8.00

Za + Zygfryda Gereke w 1 rocznicę śmierci

8.00

Za + Łucję Krawiec – intencja od sąsiadów

16.30

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

17.15

RÓŻANIEC RÓŻA IX

18.00

W intencji parafialnego zespołu Caritas, wolontariuszy oraz wszystkich potrzebujących

18.00

Za + Aleksandra Mazurek w 1 rocznicę śmierci, ++ Gabrielę i Kazimierza Pasek, + Marię oraz + Janusza Cieślaka

18.00

Za + Edwarda Stasiowskiego w 5 rocznicę śmierci, jego + syna Jerzego, wszystkich ++ z rodziny

18.00

Za + Jana Górkę w 7 rocznicę śmierci, prosząc o radość życia wiecznego, ++ z rodziny Górka i Ditrich, ++ rodziców z obu stron


21.03.2018

ŚRODA - Dzień powszedni

6.30

RÓŻANIEC

7.00

Za + Franciszka Węglarz – msza gregoriańska

7.00

Za + Zygmunta Podsiadło w 2 rocznicę śmierci, + Janinę Kobus

8.00

Za + Józefa Drobnego w 17 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ braci, wszystkich + z pokrewieństwa

8.00

Za + Dorotę i Henryka Pietrek, ++ Antoniego i Henryka, ++ z rodziny Pietrek i Tomecki

17.15

RÓŻANIEC RÓŻA IX

18.00

Za + Teresę Nadolną w rocznicę śmierci, ++ Andrzeja i Józefa Nadolnych, ++ dziadków z obu stron

18.00

Za + Józefę Lenartowicz, ++ pokrewieństwo z rodziny Lenartowicz

18.00

Za + Zofię Irenę Jastrzębowską w 9 rocznicę śmierci, ++ z rodziny


22.03.2018

CZWARTEK - Dzień powszedni

6.30

RÓŻANIEC

7.00

Za + Franciszka Węglarz – msza gregoriańska

8.00

Za + Monikę Martyniuk

8.00

Za + Helenę Kordek, jej + męża Bronisława, wszystkich ++ z rodziny

10.00

W intencji chorych

16.30

Za + Irenę Drozd z okazji jej urodzin

17.15

RÓŻANIEC RÓŻA IX

18.00

W intencji Zbigniewa Wieczorek w 80 rocznicę urodzin, z podziękowaniem za zdrowie, prosząc o błogosławieństwo na kolejne lata

18.00

W intencji Michała z okazji 16 urodzin, w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski, prosząc dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Anioła Stróża i NMP oraz błogosławieństwo dla niego i jego najbliższych

20.00

Za + Antoninę Małek w 30 dniu po śmierci


23.03.2018

PIĄTEK - Dzień powszedni

6.30

RÓŻANIEC

7.00

Z okazji urodzin Anny Ścigacz, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o światło Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i opiekę NMP na każdy dzień życia

8.00

Za + Franciszka Węglarz – msza gregoriańska

8.00

Za + Mikołaja Żuk w 4 rocznicę śmierci

15.00

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

17.15

DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

18.00

Za + Wiesława w rocznicę śmierci, ++ Kornelię i Piotra, + Katarzynę, + Erykę, wszystkich ++ z rodziny z obu stron

18.00

Za + Rutę Jendros w 2 rocznicę śmierci, jej + męża Gerharda, ++ z rodziny z obu stron

18.00

Za + Jadwigę Jastrzębską


24.03.2018

SOBOTA - Dzień powszedni

6.30

RÓŻANIEC

7.00

Za ++ Danutę i Józefa Mach, ++ z rodziny oraz + Małgorzatę z okazji jej urodzin

7.00

Za + Franciszka Węglarz – msza gregoriańska

8.00

Za + Pawła Kułakowskiego, + Stefanię Kowalską, ++ z rodziny

8.00

Za ++ Irenę i Mariana Goździewicz, ich ++ dzieci

8.00

Dziękczynno-błagalna, z prośbą o powrót do zdrowia Zenona

17.15

RÓŻANIEC RÓŻA IX

18.00

W intencji Marii Skucik z okazji 95 urodzin oraz w intencji Mariana z okazji jego urodzin, dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę NMP dla nich i całej rodziny


25.03.2018

NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ

6.30

GODZINKI O NMP

7.00

Za + Franciszka Węglarz – msza gregoriańska

8.30

Za ++ Stefana, Zofię i Wojciecha Walczyk, ++ dziadków i babcie z obu stron, wszystkich ++ z rodziny

8.30

Za ++ Juliusza i Magdalenę Bok, ++ dziadków i babcie z obu stron, wszystkich ++ z rodziny

10.00

Z okazji 87 urodzin Gabriela Badura, w podziękowaniu za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo Boże, opiekę NMP na każdy dzień życia dla niego i jego bliskich

11.30

W intencji parafian

13.00

W intencji dzieci obchodzących rocznicę chrztu św., ich rodziców i chrzestnych

16.00

Za + Pawła Cichoń w rocznicę śmierci, + Erykę Cichoń, wszystkich ++ z rodziny

17.00

GORZKIE ŻALE

18.00

Za + Leona Cichockiego w 8 rocznicę śmierci, ++ z rodziny

20.00

Za ++ Eugenię i Józefa Nowak, ++ Zdzisławę i Jerzego Cieciorowskich, wszystkich ++ z rodziny