gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Utworzenie Parafii

 

Biskup Opolski
Nr 1421/82/L

D E K R E T

Na większą chwałę Boga i dla dobra dusz nieśmiertelnych w oparciu o kan. 1427 C.I.C. (Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku - przyp. red.) oraz Motu Proprio Papieża Pawła VI ECCLESIAE SANCTAE z roku 1966 n. 21, po wysłuchaniu stron zainteresowanych
1/ e r y g u j ę niniejszym w mieście Kędzierzyn-Koźle parafię pod wezwaniem bł. Eugeniusza Mazenod, Biskupa i Założyciela Zgromadzenia Księży Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Maryi Panny.
2/ Granicę między starą parafią p.w. św. Mikołaja a nową parafią p.w. bł. Eugeniusza stanowić będą tory kolejowe. DO dekretu załącza się osobny spis ulic odłączonych od starej parafii św. Mikołaja.
3/ Obowiązek utrzymania kościoła parafialnego, plebanii-klasztoru i służby kościelnej spoczywa na parafii.
4/ Biskup Opolski mianuje każdorazowo proboszcza i wikarych, przedstawianych przez Przełożonego Prowincjalnego. Uposażenie ich stanowią ofiary składane przez wiernych z okazji posług duszpasterskich, z zachowaniem przepisów kościelnego prawa ogólnego, zakonnego i diecezjalnego.
5/ Parafia używa pieczęci z wizerunkiem tytułu kościoła i napisem w otoku: Parafia bł. Eugeniusza Kędzierzyn-Koźle lub po łacinie: Paroecia B. Eugenii in Kędzierzyn-Koźle.
6/ Parafia będzie należała do dekanatu Kozielskiego.
7/ Dekret wchodzi w życie w święto Archaniołów św. św. Michała, Gabriela i Rafała 1982 R. P. i będzie ogłoszony z ambon obydwu kościołów.

Dan w Opolu, dnia 21 września 1982 r. w święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

Kanclerz Kurii + Alfons Nossol
Biskup Opolski