gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Ważniejsze daty

21.09.1982 - Biskup Opolski Alfons Nossol podpisał dekret o erygowaniu nowej parafii p.w. bł. Eugeniusza de Mazenoda.
29.09.1982 - Z parafii św. Mikołaja została oficjalnie wyodrębniona nowa parafia. Dekret biskupa odczytano w obu kościołach. Jej pierwszym proboszczem został o. Jan Opiela OMI, który otrzymuje dekret biskupa 27 września.
27.04-8.05.1983 - Pierwsze misje parafialne na Pogorzelcu, które wygłosili o. Wiesław Łyko OMI i o. Marek Czyżycki OMI
2.06.1983 - Pierwsza Uroczystość Bożego Ciała ulicami: Ligonia, Chopina, Kościuszki, Bema i Ligonia.
21.06.1983 - Proboszcz o. Jan Opiela OMI został wyznaczony w czasie spotkania z Janem Pawłem II na Górze Świętej Anny do złożenia daru w imieniu zakonów. W czasie tego krótkiego spotkania poprosił o błogosławieństwo dla nowo powstającej parafii, na co Ojciec Święty odpowiedział: "Chcę i błogosławię".
29.06.1984 - Pożegnanie oblatów z parafianami u św. Mikołaja. Oblaci zostają w jednej parafii na Pogorzelcu.
01.08.1984 - Przekazanie parafii św. Mikołaja księżom diecezjalnym. Wprowadzenie nowego proboszcza ks. Manfreda Kokotta.
17.10.1986 - Pierwsze wręczenie krzyży misyjnych i posłanie misjonarzy w kościele na Pogorzelcu, którego dokonał ks. bp Alfons Nossol.
25.04.1987 - Zakończenie montażu I witraża (od ul. Kozielskiej).
09.04.1988 - Zakończenie montażu II witraża (od ul. Ligonia).
25.04.1989 - Zakończenie montażu III witraża (od ul. Wieniawskiego).
05.04.1990 - Zakończenie montażu IV witraża (od ul. Sobieskiego).
01.07.1990 - Obowiązki proboszcza zaczął pełnić o. Tadeusz Hajduk OMI.
22.04.1991 - Przywiezienie figury Chrystusa do głównego ołtarza.
29.04.1991 - 3 godziny trwało zawieszenie figury Zmartwychwstałego w prezbiterium przy pomocy 50 mężczyzn.
19.05.1991 - Poświęcenie figury Chrystusa w głównym ołtarzu przez bp. Antoniego Adamiaka.
29.09.1991 - Siostry Służebniczki w swoim klasztorze otwierają przedszkole.
12.10.1991 - Wniesienie figury Matki Bożej Fatimskiej (przybyła przez Zakopiańskie Krzeptówki) do kościoła - wcześniej stała w klasztorze sióstr.
13.10.1991 - Od tego roku rozpoczęły się regularnie nabożeństwa fatimskie. W I sobotę miesiąca dodatkowo odmawiany był różaniec fatimski.
13.05.1992 - Pierwsza procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła z odmawianiem różańca i adoracja.
23.10.1992 - Zakończenie wykładania płytek wokół kościoła.
01.07.1993 - Proboszczem parafii został o. Norbert Sojka OMI.
06.03.1994 - Powstanie biblioteki parafialnej.
05.05.1995 - Pierwszy numer gazetki parafialnej "Dobrze, że jesteś".
11.05.1995 - Przywiezienie i zainstalowanie nowego granitowego ołtarza. Została także zainstalowana nowa ambonka.
03.12.1995 - W związku z kanonizacją Eugeniusza de Mazenoda, zostało zmienione wezwanie parafii na św. Eugeniusza de Mazenoda. W kanonizacji w Rzymie uczestniczyła grupa pogorzelskich parafian, a w kościele na Pogorzelcu poświęcona została figura św. Eugeniusza.
16-17.12.1995 - Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
19.05.1996 - Pierwszy Festyn Oblacki z okazji odpustu parafialnego i Dni Mazenodowskich.
13.10.1996 - Uroczyste poświęcenie nowych dzwonów, których inicjatorem był Jan Labisz.
15.10.1996 - Zamontowanie dzwonów na dachu kościoła. 
21.05.1998 - Ks. bp. Jan Kopiec dokonał konsekracji kościoła p.w. św. Eugeniusza de Mazenoda. Były proboszcz o. Jan Opiela OMI przekazuje na ręce o. Norberta Sojki OMI kronikę od czasów najdawniejszych do 1990 roku.
24.05.1998 - Pojawiła się zewnętrzna iluminacja kościoła. Poświęcone zostały: nowe organy, tabernakulum. Odnowiono też krzyż na kościele.
29.12.1998 - Pierwszy ślub konkordatowy w parafii (bez wcześniejszego zawierania ślubu cywilnego).
15.06.1999 - Uroczystości dziękczynne za beatyfikacje o. Józefa Cebuli OMI z udziałem o. bp. Eugeniusza Juretzko OMI z Kamerunu.
16.05.2000 - Powstanie parafialnej strony internetowej, wykonanej przez Jarosława Kozłowskiego.
21.10.2000 - Uroczyste poświęcenie Krzyża Jubileuszowego przez o. bp. Eugeniusza Juretzko OMI z Kamerunu z licznym udziałem księży i wiernych. Jego wymiary to: 20,2 m wysokości, 10,23 m rozpiętości ramion, 1,52 m szerokości oraz 0,9 m grubości. Całkowity ciężar monumentu wynosi 14,13 ton.
24.12.2000 - Pierwsza wigilia dla samotnych, bezdomnych i potrzebujących wsparcia zorganizowana przez "Caritas".
2003 - Powstanie Domu Dziennego Pobytu i objęcie nad nim opieki przez parafię.
21.02.2003 - Nasza katechetka Stanisława Zasowska-Ścigacz otrzymała Order Uśmiechu.
01.07.2003 - Proboszczem zostaje o. Tadeusz Kal OMI.
25.09.2003 - Franciszek Żak, nasz kościelny, otrzymuje medal za zasługi dla miasta.
04.04.2005 - Wymiana okien w salkach parafialnych.
22.05.2005 - Franciszek Żak uhonorowany został tytułem honorowego oblata.
16.08.2005 - Remont biura parafialnego i kawiarenki parafialnej.
12.11.2006 - Rozpoczęcie pięcioletniego technicznego przeglądu budynku, wymaganego przez Unię Europejską, wraz z wprowadzeniem w życie zaleceń pokontrolnych.
Grudzień 2006 - Wymiana świetlika nad schodami nad kawiarenką parafialną.
2006-2007 - Sukcesywny zakup nowych, naturalnej wielkości, figur do stajenki Bożonradodzeniowej.
2009-2010 - Przygotowania techniczne i wymiana okien zewnętrznych kościoła.