gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

I Komunia Święta w naszej parafii będzie w II-ą niedzielę maja (8.05.2016):

PSP nr 5 o godz. 9.30 (zbiórka) Msza św. o godz. 10.00
PSP nr 11 o godz. 11.20 (zbiórka) Msza św. o godz. 11.30 

 


 

DEKLARACJA RODZICÓW
Dziecka Pierwszokomunijnego


Zgłaszamy naszego syna/córkę


.........................................................................................................
urodzonego/ą............................. w ...........................ochrzczonego/ą
dnia.................................. w parafii..................................................
zamieszkałego/ą..........................................................................
do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej
w parafii św. 
Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie-Koźlu


Zapoznaliśmy się wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzicom (opiekunom). Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowane do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.
Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków
:
· w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej,
· pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu,
· systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii ( Katechezy dla dorosłych w I niedziele miesiąca o godz. 14.00, spotkania organizacyjne)
· w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),
·wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,
· współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. 

Jednocześnie zgadzamy się by nasze dziecko uczęszczało na lekcje Religii:

….......................................................................................................................................

w klasie......................
datpodpisy rodziców/opiekunów