gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Słowo Proboszcza

Odbyła się I Komunia, Bierzmowanie, jest też wiele chrztów i ślubów, ale jest również sakrament chorych. Odbyła się z okazji odpustu Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych i spotkanie z chorymi w sali kominkowej. Czy tej grupie wiernych poświęcamy właściwą ilość czasu i czy ta grupa wiernych korzysta z należnego im miejsca w Kościele?

Bardzo wiele czasu poświęcamy dzieciom i młodzieży. Wszystko właściwie obraca się wokół spraw ludzi dorosłych, a starość jest jakby wstydliwie pomijana. Wobec przedłużenia się życia ludzkiego, ludzie starzy stanowią coraz większy procent społeczeństwa, a w życiu poszczególnego człowieka okres starości stanowi coraz dłuższą jego część. Niekiedy da się zaobserwować, że kogoś zabrakło w kościele na codziennej Mszy św., pojawia się sporadycznie, ale w chwilach niemożności bycia w kościele nie prosi o odwiedziny księdza. Ponieważ przez wiele lat chodzimy do kościoła, to wtedy gdy nie możemy pójść, Kościół pragnie przyjść do domu w osobie kapłana czy też nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Zadbajmy o to by do każdego mieszkańca naszej parafii, który nie może przyjść do kościoła, mógł dotrzeć Chrystus w Komunii św. Komunia św. i sakrament chorych to szczególna łaska od Boga w ekonomii zbawienia.

Przypomnijmy sobie słowa wypowiadane przez kapłana przy udzielaniu sakramentu chorych: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.


o. Mieczysław Hałaszko OMI