gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Zespół "Caritas"

caritas

Opiekun: o. Proboszcz Mieczysław Hałaszko OMI
Animator:
Spotkania: w zależności od potrzeby

Charakterystyka wspólnoty:
Rozpoczął swoją działalność w 1990 roku z inspiracji ówczesnego Proboszcza o. Tadeusza Hajduka OMI. Dziś wspólnota jest włączona w ogólnopolską sieć "Caritas", a należa do niej wolontariusze, koordynujący posługę miłosierdzia w naszej parafii.
Zespół w swojej działalności w każdy poniedziałek i piątek wydaje chleb dla potrzebujących, zajmuje się żmudną procedurą dystrybucji, a następnie rozliczenia się z darów żywnościowych otrzymywanych z rezerw Unii Europejskiej dla najbiedniejszych państw Unii, a rozprowadzanych przez "Caritas" Diecezji Opolskiej.
Dodatkowo przeprowadza kwesty na potrzeby działalności charytatywnej dla najuboższych parafian, organizuje Wieczerzę Wigilijną oraz Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych i samotnych nie tylko z naszej parafii. Przygotowuje upominki i paczki dla chorych, pomaga szkołom w żywieniu ubogich dzieci.
Pracami Parafialnego Zespołu "Caritas" kieruje o. Proboszcz Tadeusz Kal OMI, a praktyczna pomoc realizowana jest przez zespół wolontariuszy, rozpoznających sytuacje rodzin i kierujących do nich odpowiednią pomoc. Wszelkie sprawy związane z tą pomocą można załatwiać za pośrednictwem Biura Parafialnego oraz w czasie wydawania darów.

Wspólnoty (podział); Wspólnota św. Anny;"Promyczek"; "Nasz Dom"; Neokatechumenat; Chór Parafialny; Odnowa w Duchu Świętym; Wspólnota Faustinum; Wspólnota Krwi Chrystusa; Przyjaciele Misji Oblackich; Wspólnota św.Eugeniusza; Wspólnota św.Jadwigi Śląskiej; Ruch Domowego Kościoła; Wspólnota św. Józefa; Żywy Różaniec; Ministranci; Schola "Magnificat"; Niniwa; Niniwa +; Convertit;Tiako; Dzieci Maryi; Szafarze Komunii Świętej; Wspólnota Lektorów Świeckich; Redakcja "Dobrze, że jesteś"; Wspólnota katechetów; Rada Parafialna; Biuro Radia Maryja; Zespół Caritas.