gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Ruch Domowego Kościoła

domowykosciol

Opiekun:
Krąg I i IV- o. Bogusław Harla OMI(moderator rejonowy)
Krąg II - o. Dominik Ochlak OMI

Krąg III- o. Rafał Krystyanc OMI
Animator:
Odpowiedzialni za Rejon Kędzierzyńsko-Kozielski: Alicja i Janusz Parasowie
Osobni dla poszczególnych kręgów
Spotkania:
raz w miesiącu wg ustaleń poszczególnych kręgów z opiekunami
Msza w ostatni piątek miesiąca o 19.00

Charakterystyka wspólnoty:
Domowy Kościół jest częścią ruchu Światło-Życie, ale obecnie łączy doświadczenie oazowe z doświadczeniem Międzynarodowego Ruchu Małżeństw Katolickich Equipes Notce Dame. W ruchu bardzo widocznym znakiem jest wizja Kościoła jako braterskiej wspólnoty, realizowanej w małych wspólnotach - "kręgach", które skupiają od 4 do 7 małżeństw.
W naszej parafii powstały w 1993 roku. Małżeństwa, mieszkające praktycznie na terenie całego miasta i okolic, spotykają się obecnie w 4 kręgach pod opieką duszpasterzy. Pracują w cyklu rocznej formacji, w ramach odbywanych co miesiąc spotkań od września do czerwca oraz wyjazdów na spotkani, dni skupienia czy rekolekcje organizowane wewnątrz ruchu.
Spotkania raz w miesiącu odbywają się w domach poszczególnych członków kręgu i trwają zasadniczo 3 godziny: rozpoczynają się kawą i dzieleniem codziennością w ramach luźnej rozmowy, następnie przechodzą w modlitwę z dzieleniem się Słowem Bożym, a kończą częścią formacyjną oraz dzieleniem realizacją zobowiązań małżeńskich.
Opiekę nad kręgami sprawują duszpasterze. Każdy krąg ma także swoją odpowiedzialną parę animatorów. W rejonie Kędzierzyńsko-Kozielskim działa w sumie 6 kręgów, z tego 4 w naszej parafii. Obecnie trwają przygotowania do powstania następnego.

Wspólnoty (podział); Wspólnota św. Anny;"Promyczek"; "Nasz Dom"; Neokatechumenat; Chór Parafialny; Odnowa w Duchu Świętym; Wspólnota Faustinum; Wspólnota Krwi Chrystusa; Przyjaciele Misji Oblackich; Wspólnota św.Eugeniusza; Wspólnota św.Jadwigi Śląskiej; Ruch Domowego Kościoła; Wspólnota św. Józefa; Żywy Różaniec; Ministranci; Schola "Magnificat"; Niniwa; Niniwa +; Convertit;Tiako; Dzieci Maryi; Szafarze Komunii Świętej; Wspólnota Lektorów Świeckich; Redakcja "Dobrze, że jesteś"; Wspólnota katechetów; Rada Parafialna; Biuro Radia Maryja; Zespół Caritas.