gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Wspólnota Krwi Chrystusa

krewchrystusa

piekun: o. Proboszcz Mieczysław Hałaszko OMI
Animator: Zofia Wenc
Spotkania: w piątki po Mszy świętej o godzinie 8.00

Charakterystyka wspólnoty:
Fundamentem duchowym wspólnoty są trzy słowa: "Bóg - wspólnota - misja". Kluczem do jedności z Bogiem jest głęboki udział w Eucharystii, pojmowany jako współudział w odkupieniu świata i kontynuowaniu w życiu codziennym wierzących.
Wspólne rozważanie Pisma Świętego i modlitwa jednoczą wspólnotę oraz budują jedność w Kościele. Misyjność wspólnoty pogłębia się, gdy wierzący stara się widzieć Chrystusa w ranach świata i Kościoła.
"Apostolstwo według zasady - Wszystko jest okazją do misji, angażuje wszystkich niezależnie od stanu, powołania i wieku". Nikt nie jest za stary ani zbyt chory, by się nawrócić, by dać swój wkład.
Wspólnota Krwi Chrystusa spotyka się w każdy piątek na Mszy Świętej o godzinie 8.00, a następnie po Mszy Świętej rozważa Pismo Święte, wybiera "Słowo Życia", modli się jutrznią według brewiarza Wspólnoty Krwi Chrystusa. Rozprowadza czasopisma, prowadzi koronkę wspólnoty, wyjeżdża na dni skupienia do Częstochowy, posiada swoją chorągiew. Jest obecna w parafii od 1987 roku.

Wspólnoty (podział); Wspólnota św. Anny;"Promyczek"; "Nasz Dom"; Neokatechumenat; Chór Parafialny; Odnowa w Duchu Świętym; Wspólnota Faustinum; Wspólnota Krwi Chrystusa; Przyjaciele Misji Oblackich; Wspólnota św.Eugeniusza; Wspólnota św.Jadwigi Śląskiej; Ruch Domowego Kościoła; Wspólnota św. Józefa; Żywy Różaniec; Ministranci; Schola "Magnificat"; Niniwa; Niniwa +; Convertit;Tiako; Dzieci Maryi; Szafarze Komunii Świętej; Wspólnota Lektorów Świeckich; Redakcja "Dobrze, że jesteś"; Wspólnota katechetów; Rada Parafialna; Biuro Radia Maryja; Zespół Caritas.