gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Ministranci

ministranci

Opiekun: o. Dominik Ochlak OMI
Zbiórki: sobota
09.00 - ministranci młodsi
10.00 - ministranci starsi

Charakterystyka wspólnoty:
W soborowej Konstytucji o Liturgii oraz w posoborowych dokumentach odnowy liturgicznej znajduje się wiele wzmianek mówiących o funkcjach spełnianych w liturgii przez ludzi świeckich. Dokumenty mówią o celu i charakterze tej posługi, określają warunki, jakie należy postawić tym, którym funkcje liturgiczne zostaną powierzone oraz podkreślają konieczność odpowiedniego przygotowania do podjęcia tego zaszczytnego zadania.
Nie powinno, więc w żadnej parafii braknąć sług ołtarza różnego wieku i stanu, którzy z radością podjęliby rozmaite funkcje liturgiczne. W uroczystej celebracji jest ich wiele. Dokumenty stwierdzają, że: "tylko to i wszystko to, co do niego należy" (KL 28) oraz o funkcjach Ludu Bożego w czasie liturgii (Nowe Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, r. III).
Dodatkowo Sługa Boży Jan Paweł II w męskiej służbie liturgicznej widział odwieczną skarbnicę Kościoła w zakresie powołań. Pisał o tym w Liście na Wielki Czwartek do kapłanów w 2004 roku (nr 6).
Duża liczba ministrantów przy ołtarzu nie jest, więc obca duchowi liturgia, przeciwnie, tylko w dużej liczbie, właściwie uporządkowanej, można ukazać różnorodność posług, a przez to pełniej ukazać, że Zgromadzenie Liturgiczne jest podstawowym znakiem Kościoła.
Ministranci naszej parafii w liczbie 110 osób dzielą się na trzy grupy: kandydaci, ministranci i ministranci starsi.

Wspólnoty (podział); Wspólnota św. Anny;"Promyczek"; "Nasz Dom"; Neokatechumenat; Chór Parafialny; Odnowa w Duchu Świętym; Wspólnota Faustinum; Wspólnota Krwi Chrystusa; Przyjaciele Misji Oblackich; Wspólnota św.Eugeniusza; Wspólnota św.Jadwigi Śląskiej; Ruch Domowego Kościoła; Wspólnota św. Józefa; Żywy Różaniec; Ministranci; Schola "Magnificat"; Niniwa; Niniwa +; Convertit;Tiako; Dzieci Maryi; Szafarze Komunii Świętej; Wspólnota Lektorów Świeckich; Redakcja "Dobrze, że jesteś"; Wspólnota katechetów; Rada Parafialna; Biuro Radia Maryja; Zespół Caritas.