gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Neokatechumenat

neokatechumenat

Opiekunowie: o. Mieczysław Hałaszko OMI - I wspólnota, o. Dominik Ochlak OMI- II wspólnota.
Odpowiedzialni: Kludiusz Kubica oraz odpowiedzialny poszczególnych wspólnot
Spotkania: według określonego grafiku w tygodniu (salki parafialne) i Eucharystia w soboty o 19.00 (dolny kościół)

Charakterystyka wspólnoty:
Droga Neokatechumenalna została zapoczątkowania w Hiszpanii po Soborze Watykańskim II. Dziś obecna jest w ponad stu krajach na wszystkich kontynentach. Wprowadza ponownie w tajemnicę chrześcijaństwa tych ochrzczonych, którzy są dalecy od wiary, którzy myślą i postępują tak, jak dyktuje im otoczenie i środki masowego przekazu lub całkowicie odeszli od Kościoła.
Pozwala rozwijać się tym, którzy nie chcą pozostać letnimi, niedzielnymi katolikami, ale chcą głębiej wniknąć w tajemnice wiary, intensywniej wejść na drogę świętości, chcą pełniej zanurzyć się w Słowo i faktycznie spotkać Jezusa w swoim życiu i sakramentach.
Pierwsza wspólnota w naszej parafii powstała w 1997 roku. Jej powstanie, tak jak to jest w zwyczaju neokatechumenatu, poprzedził cykl 15 katechez prowadzonych przez ekipę specjalnych katechistów, a zakończy się wspólnym wyjazdem tzw. konwiwencją i decyzją o kontynuowaniu tej drogi. Praktycznie co pewien czas w naszej parafii są prowadzone takie katechezy cyklicznie.
Wspólnoty gromadzą się zasadniczo dwa razy w tygodniu: na nabożeństwie Słowo Bożego w salkach parafialnych według indywidualnego planu każdej ze wspólnot oraz razem na Eucharystii w sobotni wieczór w dolnym kościele. Obecnie w parafii istnieją trzy wspólnoty neokatechumenatlne.

Wspólnoty (podział); Wspólnota św. Anny;"Promyczek"; "Nasz Dom"; Neokatechumenat; Chór Parafialny; Odnowa w Duchu Świętym; Wspólnota Faustinum; Wspólnota Krwi Chrystusa; Przyjaciele Misji Oblackich; Wspólnota św.Eugeniusza; Wspólnota św.Jadwigi Śląskiej; Ruch Domowego Kościoła; Wspólnota św. Józefa; Żywy Różaniec; Ministranci; Schola "Magnificat"; Niniwa; Niniwa +; Convertit;Tiako; Dzieci Maryi; Szafarze Komunii Świętej; Wspólnota Lektorów Świeckich; Redakcja "Dobrze, że jesteś"; Wspólnota katechetów; Rada Parafialna; Biuro Radia Maryja; Zespół Caritas.