gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Rada Parafialna

Przewodniczący: o. Proboboszcz Mieczysław Hałaszko OMI
Spotkania: zgodnie z potrzebami (przeważnie 4 razy do roku)

Charakterystyka wspólnoty:
Powoływana jest przez Proboszcza na okres 5 lat w oparciu o odpowiednie kanony Kodeksu Prawa kanonicznego. Do jej zadań należy: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii; formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy parafialnej; wspieranie proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii; pogłębianie dojrzałości duchowej i wiedzy religijnej członków Rady.
W naszej parafii rada wspomaga także proboszcza w organizowaniu zbiórek pieniężnych na inwestycje, prace budowlane i remontowe oraz w organizowanie festynów oblackich.
Obecny skład, został wybrany na lata 2011-2015. Przewodniczącym jest o. Proboszcz, który zwołuje posiedzenia, przewodniczy obradom i przedstawia temat pracy. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół odczytywany na następnym spotkaniu.

Wspólnoty (podział); Wspólnota św. Anny;"Promyczek"; "Nasz Dom"; Neokatechumenat; Chór Parafialny; Odnowa w Duchu Świętym; Wspólnota Faustinum; Wspólnota Krwi Chrystusa; Przyjaciele Misji Oblackich; Wspólnota św.Eugeniusza; Wspólnota św.Jadwigi Śląskiej; Ruch Domowego Kościoła; Wspólnota św. Józefa; Żywy Różaniec; Ministranci; Schola "Magnificat"; Niniwa; Niniwa +; Convertit;Tiako; Dzieci Maryi; Szafarze Komunii Świętej; Wspólnota Lektorów Świeckich; Redakcja "Dobrze, że jesteś"; Wspólnota katechetów; Rada Parafialna; Biuro Radia Maryja; Zespół Caritas.