gorabaner

 

 

doxalogodiecezjiopolskiej

linkiomipowolanialink

klasztorlinkmisyjnedrog

mszasw

 

Redakcja "Dobrze, że jesteś"

dobrzezejestes

Redaktor naczelny: o. Proboszcz Mieczysław Hałaszko OMI
Opiekun redakcji: o. Bogusław Harla OMI
Sekretarz redakcji: Stanisława Ścigacz 
Redakcja: o. Piotr Borowicz OMI, o. Dominik Ochlak OMI, Marek Dziedzic, Dorota Grzesik, Halina Ozga, Włodzimierz Podstawa, Danuta Wójcik, Piotr Tesarowicz
Skład: Andrzej Kałamaga
Spotkania: 21 dnia każdego miesiąca

Charakterystyka wspólnoty:
Powołana została do opracowywania i wydawania parafialnej gazetki "Dobrze, że jesteś". Pierwszy numer ukazał się w maju 1995 roku. Posiada ona swój numer ISSN 1427-3292 i jest gromadzona w zasobach Biblioteki Narodowej w Warszawie, bibliotece seminarium w Obrze. Rozsyłana jest także do placówek oblackich w Polsce oraz poza granice naszego Kraju.
Redakcja spotyka się wieczorami w 21 dzień każdego miesiąca, a zatem dzień narodzenia dla nieba św. Eugeniusza de Mazenoda. Wtedy opracowywana jest koncepcja nowego numeru oraz przeglądane są materiały w dyspozycji redakcji.
Gazetka wydawana jest w ilości 900 sztuk. Każdego roku w miesiącu grudniu wydawany jest numer specjalny o zwiększonej objętości i nakładzie, dotyczący ważnego dla parafii tematu. W tym roku jest to parafialny kalendarz jubileuszowy.

Wspólnoty (podział); Wspólnota św. Anny;"Promyczek"; "Nasz Dom"; Neokatechumenat; Chór Parafialny; Odnowa w Duchu Świętym; Wspólnota Faustinum; Wspólnota Krwi Chrystusa; Przyjaciele Misji Oblackich; Wspólnota św.Eugeniusza; Wspólnota św.Jadwigi Śląskiej; Ruch Domowego Kościoła; Wspólnota św. Józefa; Żywy Różaniec; Ministranci; Schola "Magnificat"; Niniwa; Niniwa +; Convertit;Tiako; Dzieci Maryi; Szafarze Komunii Świętej; Wspólnota Lektorów Świeckich; Redakcja "Dobrze, że jesteś"; Wspólnota katechetów; Rada Parafialna; Biuro Radia Maryja; Zespół Caritas.